جهت نظم بیشتر در بخش فایلهای فلش ارسال موضوع و پست جدید بسته شده است و مشترکین عزیز جهت ارسال پست درخواست فایل فلش به بخش اختصاصی درخواست فایل فلش مراجعه کنند

و جهت حل مشکلات گوشیها و تبلتها میتوانند در بخش موبایل - آموزشها ( حل مشکلات - پرسش و پاسخ ) درخواستهای خود را مطرح کنند
=====================================
با تشکر از همکاری شما عزیزان