سلام درخواست g925f چهار فایل اندروید 7
تک فایل زدم دوربین نمیاد

تشکر